Perküsyon nedir?

Perküsyon vurmalı çalgılar gurubudur. Müzikte ritim oluşturmak için kullanılan vurmalı çalgıdır.

Son eklenenler

say